Vítejte na naší prezentaci

Účty s.r.o. je účetní společnost s certifikátem účetních Sú, společníkem je daňový poradce a auditor. Pracuje v daném oboru od roku 1992.

 • účetnictví

  • daňová evidence

  • mzdy

  • vnitropodnikové směrnice

  • účetní poradenství i neziskové nevýdělečné organizace

  • zpracování účetnictví s kombinovanou možností pořizovaní dat a účtování ve fimě a u účetní s elektronickým přenosem dat klient - účetní - klient což má za účinek rychlé poskytování informací z účetnctví klientovi

 • audity

  • statutární

  • povinný ve všech subjektech

  • nepovinný

  • přezkum hospodaření

  • audit projektů a čerpání dotačních titulů

  • ověřování pohledávek

 • daňové poradenství

  • DPH

  • daň z příjmu právnických a fyzických osob

  • silniční daň

  • sociální a zdravotní pojištění

  • daňové zastupování u finančních a ostatních úřadů

  • elektronická komunikace